อุปกรณ์ขี่ม้า พีพี แซดเดิลรีย์

อุปกรณ์คอกม้าและอื่นๆ

ระบบรั้วตาข่าย ทนสนิม ทนแรงตึง จากนิวซีแลนด์

รั้วตาข่าย ฟาร์มม้า รั้ว ฟาร์มม้า คอกม้า ระบบรั้วตาข่าย 80 ปี พีพี เฟ้นซ์

สานกันด้วยลวดพิเศษที่มีส่วนประกอบเป็น
คาร์บอนสูงผสม วานาเดียม Vanadium
ช่วยเพิ่มความแข็งแรง ทนทานและชลอการกัด
กร่อน ของสนิมทำให้รั้วทนต่อแรงตึงและแรง
ปะทะได้สูง ผิวของลวดเคลือบพิเศษ ด้วย
Zinc-Aluminium (ซิ้งซ์-อะลูมิเนียม) เทคโนโลยีใหม่่จากนิวซีแลนด์ทำให้รั้ว
สามารถทนสนิม ได้นานเป็น 2 เท่าของการ
เคลือบแบบเดิม Galvanized Class3
(เคลือบสังกะสีอย่างหนามี่สุด) หรือเป็น
6 เท่าของการเคลือบ Galvanized Class 1
(เคลือบสังกะสีอย่างบาง)

เหมาะสำหรับใช้ เป็นรั้วกวาง, กั้นสัตว์ป่า,
โค, แพะ, แกะ, สุกร, สุนัข, ม้า, ไก่, เป็ด,
ใช้เป็นรั้วบ้าน, กั้นพื้นที่, แปลงหญ้า, ไร่,
สวน เป็นค้างไม้เลื้อย และอื่นๆ

อุปกรณ์ขี่ม้า คอกม้า

ระบบรั้วไฟฟ้าและลวดหนามทนสนิม พีพี เฟ้นซ์

รั้วไฟฟ้า รั้วคอกม้า รั้วไฟฟ้า รั้วม้า รั้วไฟฟ้า คอกม้า ลวดหนาม ระบบรั้วไฟฟ้า พีพี เฟ้นซ์

หม้อแปลงรั้วไฟฟ้า
เชือกไฟฟ้า
ฉนวนรั้วไฟฟ้า
ชุดดึงรั้วไฟฟ้า
และอื่นๆ

ลวดและลวดหนาม ทนสนิม

ลวดพิเศษของนิวซีแลนด์ ทนทานพิเศษ
เคลือบ Zn-Al ทำให้อายุการใช้งาน
ยาวนาน เป็น 6 เท่าของการเคลือบสังกะสี แบบบาง ทั่วไป หรือ กัลวาไนซ์ class 1
อุปกรณ์ขี่ม้า คอกม้า

แผ่นยางรองคอกม้า

 
แผ่นยาง คอกม้า แผ่นยางรองพื้นคอกม้า อุปกรณ์คอกม้า

แผ่นยางรองคอกม้า

แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ช่วยในการเป็นอยู่ ของสัตว์เลี้ยงให้มีสุขภาพดีขึ้นได้

- ชวยรักษากีบเท้า ไม่ให้เจ็บกีบ

- ความนุ่ม ช่วยให เดิน นอน สบาย
ช่วย ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของม้า

- ทำความสะอาดง่าย ไม่ดูดซับน้ำ ไม่ชื้นแฉะ

ความหนา 2.5 - 3 cm
ขนาด 150 x 250cm
800 - 850 บาท

     

อุปกรณ์ม้า อปุกรณ์ขี่ม้า
พีพี แซดเดิลรีย์ จำหน่าย อุปกรณ์ขี่ม้า เครื่องม้า ยา และ อาหารม้า คุณภาพดี ราคาถูก
034-351831, 093-7741006, 034-352614