อานอังกฤษ

>>ชุดอานม้า (อานอังกฤษ) HSE2129 <Rocky All Purpose Saddle 2129>

อานม้า อานอังกฤษ
โกลนและสายโกลน
รัดทึบ อังกฤษ

อุปกรณ์ขี่ม้า อานม้า
ชุดอานม้า อานอังกฤษ (HSE2129) ประกอบด้วย
1 อานอังกฤษ Rocky (All Purpose Saddle) หนังแท้คุณภาพดี โครงอานไม้เคลือบไฟเบอร์กลาส (รับประกันโครง 5 ปีโดยโรงงานผู้ผลิต)
2 สายโกลนหนัง
3 โกลน พร้อมยางรองโกลน
4 รัดทึบอังกฤษ Rocky
ครบชุด 8,200 (14"), 8,800 (16"), 9,100 (17")

อานม้า ขี่ม้า
อานม้า ขี่ม้า


     

>>อานม้า พารากอน HSE9124 <Paragon English Saddle 9124 >

อานอังกฤษ พารากอน อานอังกฤษ พารากอน 1
อานม้า พารากอน

อุปกรณ์ขี่ม้า อานม้า
อานม้่า อานอังกฤษ ทรงพารากอน HSE9124 หนังแท้ คุณภาพดี ประดับ ทองเหลืองแท้
โครงอานไม้เคลือบไฟเบอร์กลาส (รับประกันโครงอาน 5 ปี โดยผู้ผลิต)
8,700 บาท (14"), 9,100 บาท (16"), 9,400 บาท (17")


อานม้า ขี่ม้า
อานม้า อุปกรณ์ขี่ม้า

   

>>ชุดอานม้า (อานอังกฤษ) HSE2130 (หนังสังเคราะห์)
<
Rocky Economic Synthetic Saddle 2130>

 

อานอังกฤษ หนังสังเคราะห์
โกลนและสายโกลน
รัดทึบ อังกฤษ

อุปกรณ์ขี่ม้า อานม้า
ชุดอานม้า อานอังกฤษ (รุ่นประหยัด) HSE2130 ประกอบด้วย

1 อานอังกฤษ Rocky รุ่นประหยัด เหมาะสำหรับ ผู้ฝึกขี่ใหม่และเด็ก
ตัวอานหนังสังเคราะห์ (Synthetic Saddle) โครงอานไม้ (ไม่ได้่เคลือบไฟเบอร์กลาส)
2 สายโกลน
3 โกลน พร้อมยางรองโกลน
4 รัดทึบยางยืดอังกฤษ
ครบชุด 5,300 (14"), 5,900 (16"), 6,200 (17")
อานม้า ขี่ม้า

 

   
 
อานออสเตรเลีย

>>ชุดอานม้า (อานออสเตรเลีย) HSA9206 <Australian Stock Saddle HSA9206>

อานม้า ออสเตรเลีย 1
อานม้า ออสเตรเลีย 1
รัดทึบ ออสเตรเลีย

อุปกรณ์ขี่ม้า อานม้า
ชุดอานม้า อานออสเตรเลีย HSA9206 ประกอบด้วย:
1 อานออสเตรเลีย หนังแท้ โครงอานไม้เคลือบไฟเบอร์กลาส ประดับด้วยทองเหลือง (รับประกันโครงอาน 5 ปี โดยผู้ผลิต)
2 ชุดโกลนหนังแท้ เข้าชุดกับ อานออสเตรเลีย
3 รัดทึบออสเตรเลีย
ครบชุด 11,400 บาท(14"), 11,700บาท (15"), 12,000บาท (16"), 12,300บาท (17")

อานม้า อุปกรณ์ขี่ม้า
อานม้า อุปกรณ์ขี่ม้า


 
อานเวสเทิร์น

>>ชุดอานม้าเวสเทิร์น HSW400815 <Western Saddle HSW4008>

อานคาวบอย
อานม้า อานคาวบอย 4003

อุปกรณ์ขี่ม้า อานม้า
ชุดอานม้าเวสเทิร์น HSW4008 (15") ประกอบด้วย
1 อานเวสเทิร์นหนังแท้แกะลาย ประดับเงิน
2 กระโหลกบังเหียน เข้าชุดกับอาน
3 สายบังเหียน เข้าชุดกับอาน
4 รัดทรวง เข้าชุดกับอาน
5 รัดทึบเชือก เวสเทิร์น

ครบชุด 18,900บาท(15")

อานม้า ม้า
อานม้า อุปกรณ์ขี่ม้า


>>อานม้าเวสเทิร์น (อานคาวบอย) HSW9312C15 <Western Saddle HSW9312C>

อานม้า อุปกรณ์ขี่ม้า 9312C
อุปกรณ์ขี่ม้า อานม้า 9312C

อุปกรณ์ขี่ม้า อานม้า
อานเวสเทิร์น HSW9312C 15"
17,700บาท (15")


อานม้า ม้า
อานม้า อุปกรณ์ขี่ม้า


 

>>อานม้าเวสเทิร์น (อานคาวบอย) HSW9311 <Western Saddle HSW9311>

อานม้า เวสเทิร์น คาวบอย 4
อานเวสอานม้า เวสเทิร์น คาวบอย 5

อุปกรณ์ขี่ม้า อานม้า
อานเวสเทิร์น หนังแท้ + โครงอานไฟเบอร์กลาส HSW9311
8,900บาท (14"), 9,200บาท (15"), 9,500บาท (16")

อานม้า ม้า
อานม้า อุปกรณ์ขี่ม้า

>>อานม้าเวสเทิร์น <HSW9312C15>

อุปกรณ์ขี่ม้า อานม้า
อานเวสเทิร์น HSW9312C15
17,700บาท (15")

อานม้า ม้า
อานม้า อุปกรณ์ขี่ม้า

>>อานม้าเวสเทิร์น <HSW9311B15>

อุปกรณ์ขี่ม้า อานม้า
อานเวสเทิร์น HSW9311B15
17,700บาท (15")

อานม้า ม้า
อานม้า อุปกรณ์ขี่ม้า

อุปกรณ์ขี่ม้า อานม้า


พีพี แซดเดิลรีย์ จำหน่าย อุปกรณ์ขี่ม้า เครื่องม้า ยา และ อาหารม้า คุณภาพดี ราคาถูก
034-351831, 093-7741006, 034-352614